Plantning af træer

Det som det hele handler om

Hvorfor plante træer?

Klimaet ændrer sig på grund af en stigende koncentration af drivhusgasser i atmosfæren, hvilket blandt at betyder at kloden bliver varmere. Dette bidrager til uforudsigelige vejrmønstre, orkaner, oversvømmelse og tørke i fremtiden. Heldigvis binder træer CO2 fra atmosfæren i deres vækst, hvilket gør dem til en af de mest omkostningseffektive værktøj mod klimaforandringer.

At binde CO2 er dog ikke den eneste fordel ved at plante træer. Ud over at rense luften, forebygge erosion og at øge biodiversitet, skaber det at plante træer arbejde, samtidigt med at de voksende træer fungerer som en stabil indkomstkilde. De lokalsamfund vi arbejder sammen med har komplet ejerskab over træerne. Dette sikrer at de nyder godt af fordelene ved træplantningen og derved også har direkte interesse i træernes trivsel.

 

Fordele ved træplantning

Økonomiske og sociale fordele
Da træerne bliver forvaltet af medlemmer af de lokalsamfund vi samarbejder med, er det essentielt at lokalsamfundene drager fordel af træerne og derfor prioriterer deres trivsel. Dette sikres først og fremmest ved at lade lokalsamfundene have egenbestemmelse over hvor træerne plantes - så længe det ikke er på dyrkbar land der kan bruges til landbrug. Derudover bestemmer lokalsamfundene også hvilken slags træer de vil plante - med det forbehold at det ikke er invasive og skadende arter, så som eukalyptus. På baggrund af disse to simple principper, kommer lokalsamfundene til at have en værdifuld resurse på land der ikke tidligere havde en produktiv funktion og træerne vil imødekomme deres specifikke behov ved at forsyne lokalsamfundet med frugt, fodder eller traditionel medicin. Afslutningsvis bliver 30% af hele TROFACOS indkomst udbetalt til en uafhængig fond, der efter en årrække udbetales til de lokalsamfund vi samarbejder med.

Miljømæssige fordele
Træer øger jordens evne til at holde på vand, skaber naturlige habitater og modvirker erosion og er derfor i sig selv gavnlige for det lokalmiljø de befinder sig i. For at undgå at skade de lokale økosystemer, planter vores samarbejdspartnere kun træer der er hjemmehørende i området, hvilket naturligvis udelukker invasive arter. Endvidere bestræber de sig på at plante så mange forskellige arter som muligt, med fokus på de sjældne eller udrydningstruede træer, for at sikre en større biodiversitet. 

Klimamæssige fordele
Den positive indvirkning på det globale klima er kernen i vores arbejde og er en af grundene til at vi planter træer i netop tropiske områder. Grundet manglen på en reel vintersæson der bremser træernes vækst, vokser træer i tropiske klimaer langt mere effektivt og bliver derfor også større, hurtigere end i resten af verden. Større træer betyder mere CO2-lagring. For at sikre den størst positive indvirkning på det globale klima, planter vi så mange træer som muligt med den højeste overlevelsesrate for øje. Med fokus på dette, har vi udarbejdet en guide til træplantning til vores samarbejdspartnere. 

 

Stadig nysgerrig?

I vores dokumentationssektion, kan du læse meget mere om hvordan vi arbejder. I denne sektion finder du white papers, tekniske dokumenter, regnskaber og meget mere.

Plant træer nu

Privatkunde

Som privatkunde kan du bekæmpe klimaforandringer ved at plante træer. I vores webshop har vi gjort det let for dig ved at lave kompensationspakker der passer til alle behov. Gør en forskel og tag handling i dag!

Virksomhedskunde

Vi bestræber os altid på at hjælpe vores virksomhedskunder på bedst mulig vis. Hvis du repræsenter en virksomhed eller organisation, kan du tage kontakt til os, så vi i fællesskab kan finde frem til den bedste løsning der dækker netop jeres behov.

da_DKDanish