Styrkelse af lokalsamfund

En hjørnesten i retfærdig klimahandling

Tropiske partnerskaber

En af grundende til at starte TROFACO, var at størstedelen af midlerne der bruges på de eksisterende modeller for klimakompensation, ofte ender hos konsulenter og administratorer. Hos TROFACO tror vi på at tropiske lokalsamfund, som har en meget lav udledning, men ofte hårdest ramt af klimaforandringer, burde være hovedmodtagerne af de goder kampen mod klimaforandring genererer. At sikre goder for disse lokalsamfund kan være en stor udfordring, men er en helt grundlæggende del af TROFACOs eksistensgrundlag. 

Alt vores arbejde er baseret på solide partnerskaber med stærke, passionerede og troværdige organisationer. Disse nationale elle regionale organisationer hjælper os med at finde lokalsamfund med det overskydende land det kræver at plante træer, organisere selve udplantningen og med at forsyne os med billeddokumentation og opdateringer fra plantestederne. Vi bruger enormt meget tid på at nøje udvælge og se disse organisationer efter i sømmene, for at være sikre på at de pålidelige og egnede til opgaven. Når først vi har etableret et partnerskab, betror vi dem med den daglige drift i deres respektive områder. Da disse organisationer har mange års erfaring i at organisere lignende projekter og har stærke forbindelser til lokalsamfundenes ledere, er de klart de mest egnede til at varetage disse opgaver. Vigtigst af alt, betyder vores omhu i udvælgelsesprocessen at vi kan stole på at pengene går til de rette personer. 

Goder for tropiske lokalsamfund

Arbejde
Med hjælp fra vores samarbejdspartnere, kan vi udføre det rigtige arbejde; at plante træer. Vores samarbejdspartnere starter med at finde et stærkt, velfungerende lokalsamfund som har et ledigt landområde der egner sig til at plante træer på. Derefter påbegyndes det indledende arbejde med at spire frøplanterne, der senere skal udplantes. Til dette arbejder vi sammen med lokale planteskoler, for at støtte den lokale økonomi. Ved næste regnsæson, udplantes træerne i det specifikke plantested af lokalsamfundet. Når frøplanterne først er plantet er de skrøbelige det første stykke tid. Derfor skal træerne passes, der skal fjernes ukrudt og de skal vandes. Køb igennem TROFACO finansierer både udplantningen og pasningen af træerne, og giver derved arbejde til lokalbefolkningen.

Træer - en stabil indkomst
Når træerne vokser, bidrager de også med ekstra indkomst. Mange af de træer som de lokalsamfund vi arbejder sammen med planter, er frugttræer så som mango og jackfrugt, som ellers skal købes på markedet. I mange tilfælde producerer træerne mere end der kan spises og overskydende frugt kan sælges for indkomst. Derudover vælger lokalsamfundet ofte at plante træer hvis blade eller frugt der bruges som traditionel medicin.

Tømmer
Når træerne har vokset i mindst tyve år, har lokalsamfundet mulighed for at fælde dem, med det forbehold at der plantes et tilsvarende antal træer som der fældes. På denne måde skabes et vedvarende skovområde når der plantes træer igennem TROFACO. Oftest videresælges de fældede træer som tømmer, som kan være en meget betydelig indtægtskilde, med en værdi på op mod 10.000 dollars for et enkelt træ. Dette kan altså være livsændrende investeringer for fremtidige generationer i tropiske lokalsamfund. CO2 som der bindes i træet under dets vækst, fortsætter med at være bundet i træet efter fældningen og kan derved inkorporeres i blandt andet møbler og bygninger.

Stadig nysgerrig?

I vores dokumentationssektion, kan du læse meget mere om hvordan vi arbejder. I denne sektion finder du white papers, tekniske dokumenter, regnskaber og meget mere.

Plant træer nu

Privatkunde

Som privatkunde kan du bekæmpe klimaforandringer ved at plante træer. I vores webshop har vi gjort det let for dig ved at lave kompensationspakker der passer til alle behov. Gør en forskel og tag handling i dag!

Virksomhedskunde

Vi bestræber os altid på at hjælpe vores virksomhedskunder på bedst mulig vis. Hvis du repræsenter en virksomhed eller organisation, kan du tage kontakt til os, så vi i fællesskab kan finde frem til den bedste løsning der dækker netop jeres behov.

da_DKDanish