Dokumentation

GPS, droner og godt gammeldags feltarbejde

Dokumentationsmodel

Der er to grundlæggende udfordringer i at dokumentere træplantningsprojekter: omkostninger og troværdighed. For at enhver form for dokumentation kan være troværdig, skal den være både detaljeret og sporbar, hvilket ofte er synonymt med høje omkostninger. Heldigvis har den teknologiske udvikling muliggjort at vi kan lave troværdig dokumentation, uden de høje omkostninger. Med vores database, GPS- og droneteknologi, har vi udviklet en skudsikker og skalerbar dokumentationsmodel der giver os mulighed for at forsyne vores kunder med al den dokumentation de har brug for. 

Hjørnestenen i vores dokumentationsmodel, består af at kæde hvert plantested med en eksakt position med brug af GPS-koordinater. Først og fremmest giver dette enhver der skulle være interesseret, mulighed for at finde plantestedet på Google Earth og verificere at dokumentationsbillederne matcher satellitbilleder fra området. Derudover har de fleste billeder et GPS-koordinat indlejret i deres metadata, hvilket gør at vi kan verificere at de billeder vores samarbejdspartnere tager, er fra det rigtige plantested. Igen ved hjælp af GPS-teknologi, kan vi tydeligt fremlægge vores resultater i vores offentligt tilgængelige database. Vi udvikler konstant på vores dokumentationsmodel og bestræber os på at gøre vores dokumentation så vandtæt som muligt, så at du som kunde kan føle dig tryg ved at din klimahandling skaber positiv forandring.

Feltarbejde

Det vigtigste værktøj i vores dokumentationsmodel er et solidt feltarbejde. At besøge et plantested, fysisk inspicere træerne og interviewe medlemmerne af lokalsamfundet, er den bedste måde at måle et projekts succes på. Disse feltbesøg udføres både af vores lokale samarbejdspartnere i det pågældende land og af vores team i København. På vores feltbesøg inspicerer vi selve plantestedet og træerne der står på dem, taler med de lokale interessenter og dokumenterer alt med billeder undervejs. På anmodning af vores kunder, udarbejder vi også en udførlig rapport om vores feltbesøg og et skriftligt udsagn der kan bruges af kunden til for eksempel regnskabsmæssige formål. 

Droner

Droneteknologi har været under en rivende udvikling de seneste år og har skubbet til grænserne for hvad der er muligt på mange områder. Specielt et af disse områder er grundlæggende for vores dokumentationsmodel; luftfotografering. Hos TROFACO bestræber vi os på at gøre resultaterne af din støtte øjeblikkeligt tilgængelige. Billeder fra øjenhøjde har den fordel at man kan se træernes vækst i detaljer, men at se dem fra 100 meters højde viser omfanget af forandringerne meget tydeligere. Nedenfor er et eksempel fra ANCOTRANS' plantested i Kachiira Hills, Uganda. De små prikker er nyplantede træer. Når dronen flyver tættere på jorden, får man en ny opfattelse af størrelsesskalaen når det går op for én at nogle af de små prikker faktisk er mennesker.

Verificering fra tredjepart

Med hjælp fra Ida Theilade fra Section for Global Development på Købehavns Universitet, er vi nået frem til en solid model for tredjepartsverificering. Ida og hendes team er specialister i global udvikling og er derfor udstyret med kompetencerne der skal til for at inspicere og verificere vores træplantningsprojekter. For ethvert verificeringsarbejde, tager et team til området og bruger cirka en uge på at interviewe lokalsamfundet. Deres verificeringsmetode er holistisk og både økonomiske og miljømæssige aspekter bliver derfor taget i betragtning i arbejdet. Al tredjepartsverificering bliver rapporteret direkte til kunden. Tredjepartsverificering igennem Ida Theilade og hendes team, er blot en mulighed vi foreslår til vores kunder, men vi er altid åbne for andre former for tredjepartsverficering, så som besøg fra kundens egne revisorer eller konsulenter. 

Stadig nysgerrig?

I vores dokumentationssektion, kan du læse meget mere om hvordan vi arbejder. I denne sektion finder du white papers, tekniske dokumenter, regnskaber og meget mere.

Plant træer nu

Privatkunde

Som privatkunde kan du bekæmpe klimaforandringer ved at plante træer. I vores webshop har vi gjort det let for dig ved at lave kompensationspakker der passer til alle behov. Gør en forskel og tag handling i dag!

Virksomhedskunde

Vi bestræber os altid på at hjælpe vores virksomhedskunder på bedst mulig vis. Hvis du repræsenter en virksomhed eller organisation, kan du tage kontakt til os, så vi i fællesskab kan finde frem til den bedste løsning der dækker netop jeres behov.

da_DKDanish