TRÆPLANTNING

TRÆ

PLANTING

Vi fjerner CO2 fra atmosfæren ved at plante træer, og vi planter virkelig mange af dem! Vi samarbejder med stærke lokalsamfund, og de passer rigtig godt på træerne. Først finder vi i samråd med den lokale organisation et tomt stykke land, hvor der ikke er træer eller marker i forvejen. Så planter vi træer i samarbejde med de folk, som bor der. Imens træerne gror giver de en masse fordele til lokalområdet, samtidig med at de leverer klimakompensation til vores kunder.

AT FINDE ET OMRÅDE AT PLANTE PÅ

AT FINDE

ET OMRÅDE AT PLANTE PÅ

Vores partnere i Uganda, Cambodia og Vietnam arbejder sammen med mange lokalsamfund, skoler, kirker og templer. De beder dem om at hjælpe med at finde et godt stykke jord at plante vores træer på. På den måde bliver de lokalt forankrede organisationer og samfund projektejere. Vi vil kun samarbejde med stærke, troværdige lokalsamfund, så vi besøger dem i forvejen for at tjekke de foreslåede områder og snakke med projektejerne.

Når vi har fundet og tjekket en passende projektejer, underskriver projektejeren en kontrakt med vores lokale partner, hvor vores partner forpligtiger sig til at levere stiklinger af de ønskede træer til plantningen. I denne kontrakt står der, at TROFACO og vores partnere vil betale for stiklingerne. På den måde får lokalsamfundet træerne gratis, men til gengæld er de ansvarlige for træernes pasning de første to år og deres overlevelse i 20 år. Det vil sige, at de står for at rydde ukrudt og pleje træerne, og hvis nogle træer dør, erstatte dem. Arbejdet med at pleje træerne for de lokale løn for, som TROFACO betaler.

PLANTNING AF TRÆERNE

Når det indledende arbejde med at finde et område og udforme kontrakter er færdigt, forbereder vi området til træerne i samarbejde med lokalsamfundet. Træsorterne til området bliver valgt i samråd med lokalsamfundet. Disse træsorter kan være træer til medicin, frugt eller tømmer. Vi godkender kun træer, som gror i området i forvejen, da de bedst er egnede til de lokale jordbunds- og vejrforhold. Desuden ved menneskene i området hvordan man finder frø af træerne så man kan lave de små stiklinger, passer på træerne og får mest mulig nytte ud af dem.

Når vi i samarbejde har fundet de bedste træ arter, vil projektejeren sørge for, at der bliver samlet frø til at producere stiklinger med.

Vi gør, hvad vi kan, for at arbejdet med at producere stiklinger går til lokale planteskoler, da det skaber arbejdspladser og giver en ansvarsfølelse i samfundet. Når stiklingerne har groet i et par måneder og er blevet overlevelsesdygtige, og regnen er begyndt er det tid til at sætte dem i jorden.

Til dette arbejde bliver den lokale bondeforening involveret, og vores lokale partnere sørger for, at så mange kvinder som muligt bliver hyret til arbejdet, da kvinders indsats er en af de vigtigste og bedste måder til at forbedre et samfund.

Hvis du vil har lyst til at se et eksempel på de områder, vi planter i, kan du se dem her.

UDREGNING AF CO2

UDREGNING

AF CO2

Vi har ved hjælp af forskellige regnemetoder og viden om de træer, som vi planter, estimeret hvor mange tons CO2 hvert træ opfanger. Vi arbejder altid med minimumsmængder i vores udregner, så du altid som minimum får hvad vi lover, og vi leverer  billeder af træerne med jævne mellemrum.

Det er også muligt for at at måle præcis hvor meget CO2, der bliver opfanget af vores træer i et område, men det er omfattende arbejde og kræver en del ekspertise, så det er ikke inkluderet i vores standardpakker. Hvis du interesseret i at få præcise målinger, kan du med fordel kontakte os. Under ‘Dokumentation’ i det grønne felt herunder kan du finde links til en mere udførlige beskrivelse af hvordan vi beregner CO2e i træerne.