Træplantning

Det er det, vi gør

Hvorfor plante træer?

Klimaet ændrer sig, hvilket bl.a. betyder, at atmosfæren bliver varmere, og at mere turbulent og uforudsigeligt vejr såsom orkaner, oversvømmelser og tørke vil bliver mere normalt. Heldigvis trækker træer CO2 ud af atmosfæren, mens de vokser, og det gør dem til den mest omkostningseffektive mekanisme til at indfange kulstof.

Carbon capture er dog ikke den eneste fordel. Ud over at rense luften, forhindre erosion og skabe levesteder for dyr skaber træplantning arbejdspladser, og de voksende træer giver en stabil indtægtskilde. De lokalsamfund, der arbejder sammen med os, har det fulde ejerskab over træerne. Det sikrer, at de drager fordel af træplantningen, og det gør dem stærkt engagerede i at beskytte og passe på deres træer.

 

Fordelene ved træplantning

Fordele for lokalsamfundet
Da træerne vil blive passet af lokalsamfundet, er det afgørende, at det har brug for træerne og værdsætter dem. Dette sikre for det første ved at lade lokalsamfundene vælge, hvor de vil plante træerne – så længe det ikke er på jord, der kan bruges til landbrug. Desuden vælger lokalsamfundene selv, hvilke arter, der skal plantes – så længe det ikke er invasive arter, f.eks. eukalyptus. Med disse to enkle principper får lokalsamfundene en værdifuld ressource på et landområde, de ikke tidligere kunne bruge. Samtidig opfylder træerne deres specifikke behov og leverer f.eks. frugt eller urtemedicin. Endelig går en tredjedel af alle indtægterne fra projekterne direkte til de involverede lokalsamfund, hvilket giver et godt bidrag til skolebøger, offentlig renovering osv.

Miljømæssige fordele
De miljømæssige fordele er enkle: Træer hjælper jorden til at holde på vandet, giver skygge og forhindrer erosion og er dermed i sig selv gavnlige for det lokale miljø. For at undgå skader på økosystemet planter vi kun træer, der er hjemmehørende i området, hvilket forhindrer invasive arter i at gøre skade. Vi forsøger desuden at plante så mange forskellige arter som muligt, med vægt på sjældne eller truede arter, for at fremme biodiversiteten. 

Klimafordele
Klimafordelene er kernen i vores arbejde og en af hovedårsagerne til, at vi primært planter træer i troperne. Da der ikke er en egentlig vinter, der hindrer træerne i at vokse, bliver de meget større meget hurtigere end andre steder i verden. Større træer betyder, at mere kulstof bindes. For at sikre klimafordelene planter vi derfor så mange træer som muligt med så høj overlevelsesrate som muligt. For at sikre den højeste overlevelsesrate har vi udarbejdet en guide til plantning af træer, som de deltagende lokalsamfund kan følge.

 

Stadig nysgerrig?

På vores dokumentationsside kan du læse mere om det, vi gør. På siden finder du white papers, tekniske dokumenter, finansielle rapporter og meget mere.

Involvér dig

Privat

Som privatkunde kan du gøre en direkte indsats for vores klima ved at plante træer. Vi har gjort det nemt for dig ved at lave pakker, der passer til alle behov. Gør en forskel i dag!

Virksomhed

Vi ønsker at hjælpe vores erhvervskunder på den bedst mulige måde. Hvis du repræsenterer en virksomhed eller en organisation, kan du kontakte os,og så vil vi sammen finde den bedste løsning til jeres behov.