Styrkelse af lokalsamfund

Hjørnestenen i effektiv klimahandling

Partnerskaber med samfund i troperne

En af grundene til at vi skabte TROFACO, var, at størstedelen af fordelene ved klimakompensationsordninger endte i hænderne på konsulenter og administratorer. Vi mener, at samfund i troperne, som forurener mindst, men er hårdest ramt af klimaforandringerne, bør være de primære modtagere af enhver indsats, der iværksættes for at afbøde for klimaforandringer. Det kan være vanskeligt at sikre fordele for disse lokalsamfund, men netop det er en fast del af TROFACO's DNA. 

Alt vores arbejde er baseret på partnerskaber med stærke, passionerede og troværdige organisationer. Organisationerne hjælper os med at finde lokalsamfund, der har jord, hvorpå der kan plantes træer, og som kan organisere plantningen og forsyne os med billeder og opdateringer fra planteområderne. Vi bruger meget af vores tid på at identificere og nøje undersøge hver organisation for at sikre, at de er dygtige og pålidelige. Når vi først har etableret et samarbejde, overlader vi de daglige aktiviteter i deres respektive områder til dem. Da de har mange års erfaring med at organisere projekter og stærke bånd til lokalsamfundets ledere, er de bedst egnede til at varetage driften. Vigtigst af alt så stoler vi på, at de sørger for, at alle pengene går til de rette personer. 

Fordele for lokalsamfundene

Skabelse af arbejdspladser
Med hjælp fra vores partnere kan vi begynde det egentlige arbejde, nemlig at plante træer. Vores partnere identificerer et robust, velfungerende lokalsamfund med plads til at plante træer. Når vi har mødt lokalsamfundet og fundet et sted at plante træer, begynder vi at gøre frøplanter klar. Til det bruger vi lokale planteskoler for at skabe arbejdspladser til folk i området. I løbet af den næste regntid planter vi træerne med hjælp fra lokalsamfundets medlemmer. Når de er plantet, skal de plejes, luges og vandes. Både plantning og pasning finansieres naturligvis af os, hvilket giver arbejde til lokalbefolkningen.

Træer: en stabil indtægtskilde
Efterhånden som træerne vokser, vil de udgøre en ekstra indtægtskilde. Mange af de træer, vi planter, er frugttræer, f.eks. mango eller jackfrugt, som giver fødevarer, der ellers skulle købes på markeder. I de fleste tilfælde er lokalsamfundene endda i stand til at sælge frugterne, da træerne producerer en masse. Lokalsamfundene kender de lokale planter godt, og derfor vil de ofte plante træer, der kan bruges til medicin, hvilket sparer dem for penge og ture til de lokale markeder.

Tømmer
Når træerne har vokset i tyve år, har lokalsamfundet fuldstændig selvbestemmelse over træerne. Oftest vil de sælge nogle af træerne til tømmer. Træerne kan være uhyre værdifulde – et træ kan være mere end 10.000 dollars værd. Tømmeret vil blive brugt til huse og møbler, hvilket sikrer en semi-permanent CO2-fangst. Disse træer vil selvfølgelig blive genplantet bagefter. For et lokalsamfund i en landsby i troperne er disse træer en livsforandrende investering for fremtidige generationer.

Stadig nysgerrig?

På vores dokumentationsside kan du læse mere om det, vi gør. På siden finder du white papers, tekniske dokumenter, finansielle rapporter og meget mere.

Involvér dig

Privat

Som privatkunde kan du gøre en direkte indsats for vores klima ved at plante træer. Vi har gjort det nemt for dig ved at lave pakker, der passer til alle behov. Gør en forskel i dag!

Virksomhed

Vi ønsker at hjælpe vores erhvervskunder på den bedst mulige måde. Hvis du repræsenterer en virksomhed eller en organisation, kan du kontakte os,og så vil vi sammen finde den bedste løsning til jeres behov.