Vores koncept

TROFACO-modellen

Vores model

Omkostningseffektiv carbon capture
Træplantning er den mest omkostningseffektive form for kulstofopsamling, der i øjeblikket er tilgængelig i verden. Derfor gør vi brug af vores mangeårige ekspertise inden for skovbrug og udvikling til at hjælpe med at plante så mange træer som muligt.

Klimahandling gennem involvering af lokalsamfundet
Vi handler i samarbejde med stærke lokalsamfund i tropiske lande. Lokalsamfundene passer godt på træerne, og træerne giver til gengæld en indkomst- og fødevarekilde. Dette er den største styrke ved vores model; gensidigt fordelagtige partnerskaber. 

Teknologi til gennemsigtig og håndgribelig dokumentation
Med den seneste udvikling inden for database-, drone- og GPS-teknologi kan vi levere håndgribelig dokumentation. Kort, billeder og videoer fra vores planteområder tydeliggør den forskel, vores bidragydere gør. Dette minimerer behovet for dyre konsulenter, rapporter og administrativt personale, hvilket sikrer, at en større sum penge kan gå til de mennesker, der fortjener det mest: de samfund, der rent faktisk planter træerne og lever med virkningerne af den globale opvarmning.  

Læs mere

Træplantning

TROFACO handler om at plante træer. Træerne er alle lokale arter, der kommer fra planteskoler i lokalområdet. 

Styrkelse af lokalsamfund

Vi bruger vores omfattende erfaring i felten til at støtte organiserede samfund i troperne. 

Dokumentation af vores resultater

Ved hjælp af droner, GPS og feltarbejde er vores dokumentationsmodel simpel, men utrolig troværdig.