Vietnams bjerge – hvordan træerne kan komme tilbage.

SØG I NYHEDER

TROFACO er sammen med vores partner, ActionAid Vietnam, ved at lægge sidste hånd på det fælles projekt om lokal skovforvaltning

Som et redskab til at planlægge og forvalte skoven, ejet af lokalsamfund, har projektet brugt TROFACOs system med at tage billeder med GPS- og tidsstempler. Og så er der tilføjet lidt mere: Em smartphone, brugt af de lokale (eller hvem som helst), kan nu tegne et omrids af at areal, ved at bruge en app, som projektet udviklede. Vietnams skove er kortlagt digitalt og kortene er tilgængelige online. Så de lokale omrids kan sammenholdes med de officielle kort og bruges når skoven planlægges og forvaltes. Lokalsamfund og det lokale skovvæsen kan sidde sammen og udvikle driftsplaner for de områder som lokale mennesker ejer. Projektet har bidraget til at skabe mange lokal skovdyrker-grupper, som nu kan samarbejde med de lokale myndigheder i planlægning og forvaltning af de lokale skove, som lokalsamfund ejer en stor del af.

Nu er en plan jo én ting – men hvordan leder den til mere skov? Og hjælper det globale klima? Og de lokale mennesker? Det gør en plan ikke i sig selv..

Så projektet udviklede også nogle måder, så lokalsamfund kan dyrke afgrøder, sammen med træer, på de store arealer i Vietnams højland, som nu ofte er bare. Træerne er blevet skovet for længe siden. Det er ofte et resultat af ‘slash-and-burn’ dyrkningsmetoder – eller simpelthen fordi værdifulde træer er fældet og solgt.

Sådanne områder kan igen blive bevokset med millioner af værdifulde tømmer-træer – som der er stor efterspørgsel efter i Vietnams træindustri.

TROFACO leder efter midler til at udbrede ideerne og erfaringerne. De kunne være rigtigt godt! Der er social organisationer i Vietnam som kan drive værket – f.eks. kooperativbevægelsen – men de har brug for inspiration, teknisk viden og visioner, for at kunne udvikle disse værdikæder. TROFACO håber at kunne understøtte disse processer indtil de kan slå rod og videreudvikles ‘af sig selv’Men træer tager lang tid til at vokse sig store. Og småbønder skal også have penge. Så de kan ikke bare vente på træerne… Heldigvis, er der i Vietnam og Kian en kolossal efterspørgsel efter ‘rene’ landbrugsprodukter’ og andre ting (f.eks. urtemedicin), som gror godt i bjergene Så projektet hjalp med at skabe forbindelse mellem højlandsbønder og formaer, der sælger sådanne produkter. Det virker! Nu genplantes der skov og folk får indtægter fra at sælge økologisk ingefær, gurkemeje, ananas eller andre hurtige afgrøder, som kan gro under træerne. Og når træerne kan fældes om mange år vil børn og børnebørn blive velhavende.

Share This