Sådan går det i Afrika..

SEARCH FOR NEWS

Vi fik dårlige nyheder fra vores partner CIDI. De træer, som var plantet i Soroti by for vores partner GrowForIt, havde lidt en krank skæbne. Geder have ædt dem! Vi havde en klar aftale med bystyret: Den viste sig at være en typisk historie om at alle har ansvar men ikke rigtigt lever op til ansvaret. Træerne blev plantet og var beskyttede af nogle gode bure, som det var aftalt. Desværre var burene og god kvalitet træ. Så ‘nogen’ tog dem og solgte træet. Så var der frit slag for gederne. Politiet ‘arresterede’ nogle af gederne, men det hjalp ikke de døde træer. Som aftalt, sørgede bystyret faktisk for at erstatte mange døde træer. De blev så også ædt af geder...

 

 

Sådan er det OGSÅ i Afrika

TROFACOs partner CIDI gjorde, hvad de kunne for at redde træerne. Da det ikke lykkedes, besluttede de at genplante for de døde træer. Men denne gang blev der plantet sammen med lokalsamfund og kirker, som har klare ansvarsfordelinger og klart ejerskab til træerne. Og CIDI betaler for de ny træer og deres plantning!

Share This