LOKAL UDVIKLING

LOKAL

UDVIKLING

Fra frø til fuldvoksent træ gør vi alt, hvad vi kan for at størstedelen af både de  økonomiske og sociale fordele ender hos lokalsamfundet. På denne side kan du læse om hvor fordelene kommer fra, og hvordan vi sikrer, at de forbliver lokale.

AT PLANTE TRÆER MED FORDELE

Størstedelen af fordelene ved vores måde at plante træer på kommer fra træerne selv og de produkter, folk i området kan få fra dem. Vi afsætter også 30% af alle køb til at belønne lokalsamfundene økonomisk, men denne indkomst er ikke den primære fordel for dem, vi samarbejder med. Siden alle træer opfanger CO2, er det ligegyldigt for klimaet, hvilken slags træer, der bliver plantet. Derfor vil vi meget gerne plante træer, som er til gavn for de mennesker, som bor i nærheden af dem og skal passe på dem.

Træerne kan på den måde give en masse fordele til lokalsamfundet, imens de leverer klimakompensation. For eksempel kan et træ som moringatræet eller neemtræet (også kendt som “landsbyapoteket) levere medicin til folk i området, hvilket sparer dem for en masse lange og potentielt dyre ture til apoteket. Træerne kan desuden levere mad og indkomst til de folk som benytter sig af dem.

og Hvis nu for eksempel et lokalsamfund vælger at plante frugttræer kan frugterne bliver spist og på den måde brødføde folk, eller de kan blive solgt på det lokale marked og give en god indkomst. Dette er tilfældet for mange af de mangotræer, vi planter ved skoler i Uganda. Eleverne får lidt ekstra mad i form af frugterne, og pengene fra markedet kan gå til for eksempel vedligeholdelse af skolen.

Sidst, men ikke mindst, beskytter træerne også mod erosion. Titusinder af vores træer er plantet ved lokale veje eller vandingskanaler netop af den grund. På den måde sørger de for, at veje ikke bliver skyllet væk, og at kanalerne ikke eroderer for meget af den nærliggende jord. Det sparer en masse penge i de lokale budgetter, samtidig med at det giver en rar skygge, til folk som færdes på vejene eller langs kanalerne.

ØKONOMISKE FORDELE

Når en kunde betaler for træer, sætter vi 30% af købssummen til side i en klimafond, hvorfra pengene løbende bliver udbetalt til samarbejdende lokalsamfund. Grunden til at vi kan betale så stor en del af beløbet direkte til lokalsamfundene, er at vi bruger vores meget effektive og billige verifikationssystem, at vores markedsføringsbudget er forsvindende småt, og at vi udelukkende ansætter det allermest nødvendige personale.

Desuden betaler vi de lokale for meget af arbejdet i forbindelse med selve plantningen af træerne. Når det er tid til at lave stiklinger for eksempel, får vi en planteskole i nærområdet til at producere dem. Ikke alene skaber dette arbejdsplader lokalt, men det skaber også et tilhørsforhold til træerne og en ansvarsfølelse for projektet.

Vi sørger også for at arbejdet med at plante træerne bliver gjort i samarbejde med den lokale bondeforening, da dette igen sørger for at der bliver skabt arbejdspladser, samtidig med at arbejdet foregår under ordnede forhold. Til arbejdet med at pleje træerne de første to år ansætter vi gerne så mange kvinder som muligt, da kvinder i arbejde er en af de vigtigste faktorer for fremgang i et samfund. 

 

AT VÆLGE EN GOD PARTNER

Vi kan kun nå i mål med vores mission om at plante træer, hvis pengene og fordelene går til de rigtige mennesker. Desværre er dette ikke altid tilfældet i udviklingsarbejde, og der er mange eksempler på, at penge forsvinder på grund af sjusk og korruption. For at mindske risikoen for at dette sker for vores projekter, sørger vi altid for at gennemgå en grundig screening-process med alle vores lokale partnere, inden vi begynder et samarbejde.

Vi har heldigvis masser af erfaring med den slags arbejde, da det har været et kerneområde i vores arbejde i mange, mange år. Når vi har været igennem denne process, ved vi, at vi kan stole på vores partnere, og at fordelene fra projektet går til de rigtige. Et par gange om året kommer vi også forbi på besøg og ser til tingene. Nedenfor kan du se vores tætteste partnere.